ในป่ายฟุ่งมีตัวยาที่ทำให้อุ่นอยู่หลายตัว แต่ในขณะเดียวกัน

ก็ได้เติมตัวยาเย็นเข้าไปเพื่อให้สมดุลกัน หากรับประทานยาตำรับนี้
ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้เกิดอาการร้อนใน อาจจะมีอาการร้อน
บ้างเล็กน้อยเพราะเป็นยาบำรุง ในตำรับจะมีตัวยากลุ่มที่มีสรรพคุณ
ช่วยบำรุงหยิน โดยเฉพาะหยินเลือดซึ่งนับเป็นหยินของหยิน และมีกลุ่ม
ตัวยาที่รักษาหยินรสเปรี้ยวและฝาด ช่วยลดอาการปวดท้อง มียา
กลุ่มที่มีฤทธิ์อุ่น สร้างความชุ่มชื้น บำรุงและกระตุ้นการไหลเวียนเลือด
และมีตัวยาที่ช่วยกระตุ้นเลือดและการไหลเวียนของชี่ จึงช่วยแก้ปวด

ในป่ายฟุ่งมีตัวยาที่ทำให้อุ่นอยู่หลายตัว แต่ในขณะเดียวกันก็ได้เติมตัว

ยาเย็นเข้าไปเพื่อให้สมดุลกัน หากรับประทานยาตำรับนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะ
ทำให้เกิดอาการร้อนใน อาจจะมีอาการร้อนบ้างเล็กน้อยเพราะเป็นยาบำรุง ใน
ตำรับจะมีตัวยากลุ่มที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงหยิน โดยเฉพาะหยินเลือดซึ่งนับเป็น
หยินของหยิน และมีกลุ่มตัวยาที่รักษาหยินรสเปรี้ยวและฝาด ช่วยลดอาการปวดท้อง
มียากลุ่มที่มีฤทธิ์อุ่น สร้างความชุ่มชื้น บำรุงและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและมี
ตัวยาที่ช่วยกระตุ้นเลือดและการไหลเวียนของชี่ จึงช่วยแก้ปวด