ป่ายฟุ่ง

ยาแผนโบราณ เลขทะเบียนที่ K6/2526

สรรพคุณ
บำรุงโลหิต บำรุงร่างกาย แก้ประจำเดือนไม่ปกติ
ขนาดบรรจุ
กล่องละ 10 กล่องเล็ก กล่องเล็กละ 1 ลูกเทียนไข
ลูกเทียนไขละ 50 เม็ด เม็ดละ 0.095 กรัม
ส่วนประกอบ
Rhizoma Cyperi 6%, Radix Paeoniae Alba 6%,
Black Cock 30%, Honey 30%, Rhizoma Ligustici
Walichii 3%
ข้อควรระวัง
ควรหลีกเลี่ยงอาหารเย็นจัดหรือดิบ อย่าทำงานหนักหรือโกรธ
ผู้ผลิต
BEIJING TONG REN TANG LIMITED COMPANY
TONG REN TANG PHARMACEUTICAL FACTORY
46, Xidamochang Street, Chongwen District,
Beijing, China
ผู้แทนจำหน่าย
หสน. เวชพงศ์โอสถ
เลขที่ 145-149 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2211663